استخدام انباردار در واحد نگهداری و تعمیر در دیجی کالا در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین برق (تعمیر و نگهداری) و تکنسین تعمیر و نگهداری در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین دایره تعمیر و نگهداری در بانک سرمایه در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری، مهندس شیمی، شیمیست و حسابدار در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری، مهندس شیمی، شیمیست و حسابدار در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری، مهندس شیمی، شیمیست و حسابدار در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) با بیمه و پاداش در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) با بیمه و پاداش در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) با بیمه و پاداش در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) با بیمه و پاداش در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) با بیمه و پاداش در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) با بیمه و پاداش در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام مدیر رستوران و تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام مدیر رستوران و تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام مدیر رستوران و تکنسین تاسیسات (تعمیر و نگهداری) در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و مونتاژ قطعات الکترونیک با حقوق ۶ تا ۱۰ میلیون /تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و مونتاژ قطعات الکترونیک با حقوق ۶ تا ۱۰ میلیون /تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس برنامه ریزی (صنایع) و تکنسین تعمیر و نگهداری در قزوین

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس برنامه ریزی (صنایع) و تکنسین تعمیر و نگهداری در قزوین

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری ماشین آلات خط تولید با سرویس و بیمه در همدان

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری ماشین آلات خط تولید با سرویس و بیمه در همدان

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری ماشین آلات خط تولید با سرویس و بیمه در همدان

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری ماشین آلات خط تولید با سرویس و بیمه در همدان

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر و نگهداری ماشین آلات خط تولید با سرویس و بیمه در همدان

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی در گروه صنعتی انتخاب در کل کشور

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی در گروه صنعتی انتخاب در کل کشور

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی در گروه صنعتی انتخاب در کل کشور

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین تعمیر صوتی و تصویری در گروه صنعتی انتخاب در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی آشنا به تولید، اپراتوری و تعمیر و نگهداری دستگاهها در قائم شهر

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی آشنا به تولید، اپراتوری و تعمیر و نگهداری دستگاهها در قائم شهر

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی آشنا به تولید، اپراتوری و تعمیر و نگهداری دستگاهها در قائم شهر

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی آشنا به تولید، اپراتوری و تعمیر و نگهداری دستگاهها در قائم شهر

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی آقا در کل کشور

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی آقا در کل کشور

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی آقا در کل کشور

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی آقا در کل کشور

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام کارشناس تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی در شرکت انتخاب سرویس از کل ایران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی در شرکت انتخاب سرویس از کل ایران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام تکنسین فنی نصب و تعمیر لوازم خانگی در شرکت انتخاب سرویس از کل ایران

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام سرپرست مکانیک مسلط به تعمیر و نگداری ماشین آلات در آذربایجان شرقی

مشاهده ی جزییات آگهی

استخدام نیروی فنی جهت تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی پیشرفته در تهران

مشاهده ی جزییات آگهی